Graffiti Shirts

Die Shirt Serie “KWAK” Airbrush aus dem Jahr 2011.